artykuł nr 1

1. PODINSPEKTOR w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTOR w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku