Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/6/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: budowa ulicy Tadeusza Nalepy wraz z drogami dojazdowymi - etap II.

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 15:57

2. I kwartał

Zapytanie ofertowe dotyczące dezynfekcji wiat i konstrukcji przystankowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim poszukuje wykonawcy usługi polegającej na dezynfekcji wiat i konstrukcji przystankowych. Dezynfekcja musi się odbyć profesjonalnym, certyfikowanym płynem przeznaczonym do odkażania powierzchni ogólnodostępnej infrastruktury miejskiej w nieprzekraczającym terminie do 3 kwietnia 2020 r. Usługa dotyczy rozlokowanych na terenie całego miasta: 104 wiat przystankowych przeszklonych lub oblachowanych 3 lub 5 metrowych (w tym 3 wiaty murowane)...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 13:02

3. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/5/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą obiektów inżynierskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 12:59

4. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/4/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 14:02

5. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/3/2020

Przetarg nieograniczony na: wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji placu zabaw i boisk zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzecznej 3.

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-05 12:28

6. Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 09:51

7. Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Rozdział I Postanowienia ogólne §1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę wewnętrzną, organizację Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych. §2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „ZDiUM” należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Ro...

Utworzony: 2016-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-02 09:49

8. Dane teleadresowe

Kontakt

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 Tel. Sekretariat (044) 733 92 53 fax: (044) 733 92 52 email: sekretariat@zdium-piotrkow.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP): mzdikpiotrkow Godziny pracy urzędu: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek godz. 7:00 - 15:00 , Środa godz. 7:00-17:00 Kasa czynna: Poniedziałek - Piątek godz. 7:00 - 14:00 Kod terytorialny: 1062011

Utworzony: 2016-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 10:53

9. Dyrektor

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Pan Karol Szokalski tel. : 44 733 92 53 fax: 44 733 92 52 e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl

Utworzony: 2016-03-16 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 09:08

10. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/2/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: odwodnienie i konserwacja rowów przydrożnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 12:24

11. I półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/1/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 12:59

12. IV kwartał

XV Sesja Rady Miasta z 18 grudnia 2019 r.

1) UCHWAŁA XV/247/19 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 08:42

13. Rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Dróg i U...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 13:57

14. II półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/50/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: naprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 12:13

15. II półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/49/2019

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - objętych wynagrodzeniem ryczałtowym.

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 12:11

16. II półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/48/2019

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-10 07:51

17. Wnioski i dokumenty do pobrania

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Utworzony: 2016-03-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-08 12:17

18. II półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/47/2019

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 14:19

19. II półrocze

Nr Sprawy: ZP.3310/45/2019

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 12:19

20. IV kwartał

XIV Sesja Rady Miasta z 27 listopada 2019 r.

1) UCHWAŁA NR XIV/212/19 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej.

Utworzony: 2020-01-02 | Zmodyfikowany: 2020-01-02 08:32