Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2023

Aktualizacje Planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Z...

1) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 marca 2023 r. nr 2023/BZP 00034191/02/P 2) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2023 nr 2023/BZP 00034191/03/P

Utworzony: 2023-03-01 | Zmodyfikowany: 2023-03-27 13:57

2. I półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.15.2023

PRZEBUDOWA ULICY PSZCZELEJ W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25e944d3-c895-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 09:53

3. Wnioski i dokumenty do pobrania

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Utworzony: 2016-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 14:36

4. I kwartał

1. PODINSPEKTOR w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 12:33

5. I półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.12.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY NAWIERZCHNI UL. WIERZEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f566ba4-b833-11ed-9236-36fed59ea7dd

Utworzony: 2023-03-02 | Zmodyfikowany: 2023-03-02 10:18

6. I półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.7.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 162248E UL. PIASTOWSKIEJ (OD AL. 3 MAJA DO UL. PRÓCHNIKA) W PIOTRKOWIE TRYB. POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE CHODNIKÓW WRAZ ZE ZJAZDAMI” Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6e4eb9a-a7b5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Utworzony: 2023-02-09 | Zmodyfikowany: 2023-02-09 10:39

7. Rok 2022

1. PODINSPEKTOR w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

Utworzony: 2022-12-28 | Zmodyfikowany: 2023-01-24 14:55

8. Rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Dróg i U...

Plan postępowań zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2023 nr 2023/BZP 00034191/01/P

Utworzony: 2023-01-16 | Zmodyfikowany: 2023-01-16 12:27

9. I półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.1.2023

WYKONANIE BIEŻĄCYCH REMONTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ ELEMENTÓW DRÓG NA DROGACH I PLACACH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f50fe45-8cc3-11ed-b4ea-f64d350121d2

Utworzony: 2023-01-05 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 09:39

10. I półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.2.2023

WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b6ee5f8-8ff2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Utworzony: 2023-01-13 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 09:39

11. Wnioski i dokumenty do pobrania

1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu

Utworzony: 2016-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-01-13 08:14

12. Nr rachunków bankowych, NIP i REGON

Rachunki bankowe Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, NIP i REGON

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ( rachunki ważne od dnia 01.01.2023) Obsługę bankową Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta od dnia 01.01.2023 r. prowadzić będzie SANTANDER BANK POLSKA S.A. Numer SWIFT Banku (BIC): WBKPPLPP Numer IBAN: PL Rachunki bankowe: 1. Rachunek dochodów 60 1090 2590 0000 0001 5232 6359 Rodzaje wpłat: opłata za zajęcie pasa, opłata dodatkowa w strefie płatnego parkowania, opłata za korzystanie z przystanków, dzierżawa, rezerwacje miejsc hand...

Utworzony: 2016-06-21 | Zmodyfikowany: 2023-01-11 08:37

13. Rok 2022

Aktualizacje Planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Z...

1) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 stycznia 2022 r. numer 2022/BZP 00020812/02/P 2) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2022 nr 2022/BZP 00020812/03/P 3) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2022 nr 2022/BZP 00020812/04/P 4) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2022 nr 2022/BZP 000...

Utworzony: 2022-01-25 | Zmodyfikowany: 2022-12-30 08:40

14. II półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.65.2022

WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA BIEŻĄCYM UTRZYMANIU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ORAZ ZNAKÓW AKTYWNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYB. OBJĘTYCH WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47239845-7acb-45c6-a883-745141077bc1

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 13:43

15. IV kwartał

Ogłoszenie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego stanowiąc...

Utworzony: 2022-11-16 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 08:36

16. II półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.62.2022

WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY WYMIANIE NAWIERZCHNI WYBRANYCH DRÓG W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e41c53a0-3f42-4941-9b9f-6e168b1fe00f

Utworzony: 2022-11-30 | Zmodyfikowany: 2022-11-30 11:34

17. II półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.61.2022

KONSERWACJA I NAPRAWA ILUMINACJI ŚWIETLNYCH (ZIMOWO-ŚWIĄTECZNYCH) NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/179dd78b-178a-4888-b5d7-2d3f1fa5735e

Utworzony: 2022-11-23 | Zmodyfikowany: 2022-11-23 13:35

18. II półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.60.2022

BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2a12af7-4b3a-40fe-83d1-b34c937e13bc

Utworzony: 2022-11-21 | Zmodyfikowany: 2022-11-21 09:48

19. III kwartał

2) Ogłoszenie nr 2 pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego s...

Utworzony: 2022-10-19 | Zmodyfikowany: 2022-11-10 14:42

20. II półrocze

Nr Sprawy: DOP.3300.55.2022

ZAKUP I DOSTAWA PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH ELEKTRYCZNYCH KLASY MAXI Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e48da19e-ef97-4ddc-b68a-4e35ead7f38c

Utworzony: 2022-10-31 | Zmodyfikowany: 2022-10-31 09:29