Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Dane teleadresowe 32211
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 4996
   Schemat organizacyjny 2981
   Podstawy prawne funkcjonowania jednostki 1351
Struktura Organizacyjna
   Dyrektor 3089
     Kompetencje 741
   Działy Merytoryczne 6547
Akty Prawne
   Regulamin organizacyjny 2696
   Statut 2981
   Budżet 421
     Budżet Jednostki - 2018r. 256
     Budżet Jednostki - 2019r. 104
   Uchwały 1358
     Rok 2016 668
    ›    I kwartał 2149
    ›    II kwartał 1236
    ›    III kwartał 807
    ›    IV kwartał 1016
     Rok 2017 703
    ›    I kwartał 1706
    ›    II kwartał 833
    ›    III kwartał 712
    ›    IV kwartał 702
     Rok 2018 236
    ›    III kwartał 312
    ›    II kwartał 344
    ›    IV kwartał 334
    ›    I kwartał 352
     Rok 2019 356
    ›    III kwartał 368
    ›    IV kwartał 426
     Rok 2020 307
    ›    I kwartał 266
    ›    III kwartał 95
    ›    IV kwartał 53
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 18066
     Rok 2021 420
    ›    I półrocze 900
     Rok 2020 3736
    ›    I półrocze 8709
    ›    II półrocze 4605
   Zamówienia z wolnej ręki 2961
     Rok 2016 1990
     Rok 2017 1339
     Rok 2018 468
     Rok 2019 503
     Rok 2020 150
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 2078
     Rok 2017 947
     Rok 2018 578
     Rok 2019 566
     Rok 2020 544
     Rok 2021 156
   Archiwum - lata 2016-2019 1005
    ›    I półrocze 9579
    ›    II półrocze 17728
     Rok 2016 1233
     Rok 2017 3024
    ›    I półrocze 14227
    ›    II półrocze 9948
     Rok 2018 3347
    ›    I półrocze 15286
    ›    II półrocze 3557
     Rok 2019 4632
    ›    I półrocze 12962
    ›    II półrocze 6020
Do Pobrania
   Wnioski i dokumenty do pobrania 15608
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 867
Transport zbiorowy
   Ogłoszenia 444
    ›    I kwartał 409
     Rok 2019 247
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 3382
     Rok 2018 1431
    ›    I kwartał 1303
    ›    II kwartał 1007
     Rok 2017 675
    ›    IV kwartał 1061
     Rok 2015 765
    ›    IV kwartał 1824
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Rok 2017 883
     I kwartał 626
     III kwartał 888
   Rok 2018 713
     I kwartał 533
     II kwartał 641
     IV kwartał 580
   Rok 2019 599
     II kwartał 274
     III kwartał 275
   Rok 2020 754
     I kwartał 231
     III kwartał 198
Inne
   Koordynator do spraw Dostępności 81
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 14
   Redakcja Biuletynu 2286
Łączna liczba odwiedzin:263725