Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Dane teleadresowe 26380
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 3838
   Schemat organizacyjny 2481
   Podstawy prawne funkcjonowania jednostki 932
Struktura Organizacyjna
   Dyrektor 2354
     Kompetencje 488
   Działy Merytoryczne 5760
Akty Prawne
   Regulamin organizacyjny 2156
   Statut 2502
   Budżet 147
     Budżet Jednostki - 2018r. 89
   Uchwały 1039
     Rok 2016 541
    ›    I kwartał 1959
    ›    II kwartał 1045
    ›    III kwartał 633
    ›    IV kwartał 817
     Rok 2017 557
    ›    I kwartał 1494
    ›    II kwartał 657
    ›    III kwartał 529
    ›    IV kwartał 510
     Rok 2018 99
    ›    III kwartał 135
    ›    II kwartał 147
    ›    IV kwartał 144
    ›    I kwartał 140
     Rok 2019 154
    ›    III kwartał 83
    ›    IV kwartał 103
     Rok 2020 61
    ›    I kwartał 50
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 14002
     Rok 2020 825
    ›    I półrocze 2088
   Zamówienia z wolnej ręki 2332
     Rok 2016 1861
     Rok 2017 1149
     Rok 2018 273
     Rok 2019 286
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1216
     Rok 2017 820
     Rok 2018 463
     Rok 2019 375
     Rok 2020 128
   Archiwum - lata 2016-2019 636
    ›    I półrocze 8686
    ›    II półrocze 16895
     Rok 2016 1075
     Rok 2017 2801
    ›    I półrocze 12617
    ›    II półrocze 9202
     Rok 2018 3083
    ›    I półrocze 14640
    ›    II półrocze 2955
     Rok 2019 4234
    ›    I półrocze 10781
    ›    II półrocze 4045
Do Pobrania
   Wnioski i dokumenty do pobrania 12548
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 603
Transport zbiorowy
   Ogłoszenia 213
    ›    I kwartał 200
     Rok 2019 107
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 2736
     Rok 2018 1070
    ›    I kwartał 1055
    ›    II kwartał 755
     Rok 2017 533
    ›    IV kwartał 856
     Rok 2015 628
    ›    IV kwartał 1623
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Rok 2017 637
     I kwartał 507
     III kwartał 761
   Rok 2018 531
     I kwartał 381
     II kwartał 461
     IV kwartał 416
   Rok 2019 415
     II kwartał 137
     III kwartał 128
   Rok 2020 14
     I kwartał 12
Inne
   Redakcja Biuletynu 2033
Łączna liczba odwiedzin:204992