Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Dane teleadresowe 43773
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 7120
   Schemat organizacyjny 3734
   Podstawy prawne funkcjonowania jednostki 1967
Struktura Organizacyjna
   Dyrektor 4431
     Kompetencje 1002
   Działy Merytoryczne 7886
Akty Prawne
   Regulamin organizacyjny 3477
   Statut 3819
   Budżet 721
     Budżet Jednostki - 2018r. 403
     Budżet Jednostki - 2019r. 273
     Budżet Jednostki - 2020r. 134
     Budżet Jednostki - 2021r. 97
   Uchwały 1698
     Rok 2016 841
    ›    I kwartał 2360
    ›    II kwartał 1445
    ›    III kwartał 995
    ›    IV kwartał 1222
     Rok 2017 858
    ›    I kwartał 1945
    ›    II kwartał 1037
    ›    III kwartał 927
    ›    IV kwartał 905
     Rok 2018 384
    ›    III kwartał 503
    ›    II kwartał 530
    ›    IV kwartał 540
    ›    I kwartał 558
     Rok 2019 535
    ›    III kwartał 600
    ›    IV kwartał 617
     Rok 2020 484
    ›    I kwartał 472
    ›    III kwartał 299
    ›    IV kwartał 248
     Rok 2021 211
    ›    II kwartał 169
    ›    I kwartał 150
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 27688
     Rok 2022 4827
    ›    I półrocze 10610
    ›    II półrocze 8354
     Rok 2023 1511
    ›    I półrocze 2913
   Zamówienia z wolnej ręki 3831
     Rok 2016 2155
     Rok 2017 1536
     Rok 2018 666
     Rok 2019 701
     Rok 2020 362
     Rok 2021 1839
     Rok 2022 295
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 6047
     Rok 2017 1086
     Rok 2018 723
     Rok 2019 732
     Rok 2020 743
     Rok 2021 577
     Rok 2022 728
     Rok 2023 158
   Archiwum - lata 2016-2021 1707
    ›    I półrocze 10151
    ›    II półrocze 18367
     Rok 2016 1384
     Rok 2017 3198
    ›    I półrocze 16653
    ›    II półrocze 10437
     Rok 2018 3528
    ›    I półrocze 15895
    ›    II półrocze 4071
     Rok 2019 4891
    ›    I półrocze 14358
    ›    II półrocze 9707
     Rok 2020 4106
    ›    I półrocze 9558
    ›    II półrocze 6893
     Rok 2021 3423
    ›    I półrocze 5020
    ›    II półrocze 4650
Do Pobrania
   Wnioski i dokumenty do pobrania 18834
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1199
Transport zbiorowy
   Ogłoszenia 746
    ›    I kwartał 647
     Rok 2019 397
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 5078
     Rok 2015 948
    ›    IV kwartał 2017
     Rok 2017 862
    ›    IV kwartał 1255
     Rok 2018 1691
    ›    I kwartał 1554
    ›    II kwartał 1226
     Rok 2021 738
    ›    III kwartał 842
     Rok 2022 291
     Rok 2023 213
    ›    I kwartał 200
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Rok 2017 1139
     I kwartał 753
     III kwartał 1009
   Rok 2018 972
     I kwartał 667
     II kwartał 789
     IV kwartał 810
   Rok 2019 858
     II kwartał 404
     III kwartał 404
   Rok 2020 2235
     I kwartał 409
     III kwartał 364
   Rok 2021 465
     III kwartał 1321
     IV kwartał 498
   Rok 2022 409
     I kwartał 745
     III kwartał 350
     IV kwartał 259
Inne
   Koordynator do spraw Dostępności 410
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 133
   Redakcja Biuletynu 2540
Łączna liczba odwiedzin:382280