Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Dane teleadresowe 50285
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 8367
   Schemat organizacyjny 4174
   Podstawy prawne funkcjonowania jednostki 2396
Struktura Organizacyjna
   Dyrektor 5372
     Kompetencje 1202
   Działy Merytoryczne 8706
Akty Prawne
   Regulamin organizacyjny 3994
   Statut 4425
   Budżet 954
     Budżet Jednostki - 2018r. 498
     Budżet Jednostki - 2019r. 373
     Budżet Jednostki - 2020r. 234
     Budżet Jednostki - 2021r. 193
     Budżet Jednostki - 2022r. 126
     Budżet Jednostki - 2023r. 37
   Uchwały 1932
     Rok 2016 945
    ›    I kwartał 2488
    ›    II kwartał 1561
    ›    III kwartał 1121
    ›    IV kwartał 1370
     Rok 2017 959
    ›    I kwartał 2128
    ›    II kwartał 1175
    ›    III kwartał 1049
    ›    IV kwartał 1037
     Rok 2018 484
    ›    III kwartał 626
    ›    II kwartał 657
    ›    IV kwartał 655
    ›    I kwartał 697
     Rok 2019 634
    ›    III kwartał 737
    ›    IV kwartał 738
     Rok 2020 585
    ›    I kwartał 593
    ›    III kwartał 434
    ›    IV kwartał 394
     Rok 2021 356
    ›    II kwartał 300
    ›    I kwartał 321
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 32907
     Rok 2022 5147
    ›    I półrocze 14475
    ›    II półrocze 11644
     Rok 2023 6850
    ›    I półrocze 11751
    ›    II półrocze 5007
     Rok 2024 1770
    ›    I półrocze 3814
    ›    II półrocze 99
   Zamówienia z wolnej ręki 4327
     Rok 2016 2301
     Rok 2017 1654
     Rok 2018 790
     Rok 2019 831
     Rok 2020 512
     Rok 2021 1956
     Rok 2022 585
     Rok 2023 241
     Rok 2024 30
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 8900
     Rok 2022 975
     Rok 2023 813
     Rok 2024 274
   Archiwum - lata 2016-2021 1957
    ›    I półrocze 10502
    ›    II półrocze 18789
     Rok 2016 1480
    ›    Plan postępowań na rok 2017 1201
     Rok 2017 3326
    ›    I półrocze 17754
    ›    II półrocze 10750
     Rok 2018 3666
    ›    I półrocze 16415
    ›    Plan postępowań na rok 2018 830
    ›    II półrocze 4529
     Rok 2019 5019
    ›    I półrocze 15498
    ›    Plan postępowań na rok 2019 884
    ›    II półrocze 10383
     Rok 2020 4253
    ›    I półrocze 10044
    ›    Plan postępowań na rok 2020 863
    ›    II półrocze 7630
    ›    Plan postępowań na rok 2021 720
     Rok 2021 3599
    ›    I półrocze 5344
    ›    II półrocze 5581
Do Pobrania
   Wnioski i dokumenty do pobrania 20721
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1425
Transport zbiorowy
   Ogłoszenia 983
    ›    I kwartał 776
     Rok 2019 497
   Komunikacja 72
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 6014
     Rok 2015 1054
    ›    IV kwartał 2155
     Rok 2017 975
    ›    IV kwartał 1383
     Rok 2018 1834
    ›    I kwartał 1721
    ›    II kwartał 1379
     Rok 2021 895
    ›    III kwartał 1016
     Rok 2022 530
     Rok 2023 880
    ›    I kwartał 759
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Rok 2017 1306
     I kwartał 844
     III kwartał 1113
   Rok 2018 1138
     I kwartał 769
     II kwartał 882
     IV kwartał 935
   Rok 2019 1017
     II kwartał 485
     III kwartał 488
   Rok 2020 2405
     I kwartał 538
     III kwartał 474
   Rok 2021 645
     III kwartał 1498
     IV kwartał 639
   Rok 2022 648
     I kwartał 1074
     III kwartał 483
     IV kwartał 393
Inne
   Koordynator do spraw Dostępności 688
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 216
   Redakcja Biuletynu 2708
Łączna liczba odwiedzin:460588