Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Dane teleadresowe 27719
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 4135
   Schemat organizacyjny 2653
   Podstawy prawne funkcjonowania jednostki 1062
Struktura Organizacyjna
   Dyrektor 2600
     Kompetencje 596
   Działy Merytoryczne 6009
Akty Prawne
   Regulamin organizacyjny 2341
   Statut 2658
   Budżet 268
     Budżet Jednostki - 2018r. 153
     Budżet Jednostki - 2019r. 28
   Uchwały 1140
     Rok 2016 588
    ›    I kwartał 2034
    ›    II kwartał 1133
    ›    III kwartał 700
    ›    IV kwartał 905
     Rok 2017 608
    ›    I kwartał 1594
    ›    II kwartał 719
    ›    III kwartał 599
    ›    IV kwartał 587
     Rok 2018 146
    ›    III kwartał 206
    ›    II kwartał 227
    ›    IV kwartał 216
    ›    I kwartał 219
     Rok 2019 231
    ›    III kwartał 209
    ›    IV kwartał 257
     Rok 2020 149
    ›    I kwartał 135
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 14984
     Rok 2020 1724
    ›    I półrocze 5216
    ›    II półrocze 24
   Zamówienia z wolnej ręki 2529
     Rok 2016 1904
     Rok 2017 1218
     Rok 2018 356
     Rok 2019 383
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 1374
     Rok 2017 861
     Rok 2018 510
     Rok 2019 458
     Rok 2020 314
   Archiwum - lata 2016-2019 756
    ›    I półrocze 9081
    ›    II półrocze 17241
     Rok 2016 1125
     Rok 2017 2889
    ›    I półrocze 13156
    ›    II półrocze 9509
     Rok 2018 3178
    ›    I półrocze 14888
    ›    II półrocze 3180
     Rok 2019 4382
    ›    I półrocze 11796
    ›    II półrocze 4912
Do Pobrania
   Wnioski i dokumenty do pobrania 13572
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 708
Transport zbiorowy
   Ogłoszenia 300
    ›    I kwartał 276
     Rok 2019 155
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 2926
     Rok 2018 1199
    ›    I kwartał 1133
    ›    II kwartał 830
     Rok 2017 584
    ›    IV kwartał 929
     Rok 2015 678
    ›    IV kwartał 1695
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Rok 2017 730
     I kwartał 548
     III kwartał 806
   Rok 2018 606
     I kwartał 439
     II kwartał 542
     IV kwartał 476
   Rok 2019 477
     II kwartał 185
     III kwartał 183
   Rok 2020 130
     I kwartał 104
Inne
   Redakcja Biuletynu 2129
Łączna liczba odwiedzin:223260