artykuł nr 1

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

 

 • Administratorem pozyskanych  danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą
  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31,
 • dane kontaktowe:
  Administrator - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta , adres e-mail: sekretariat@zdium-piotrkow.pl, nr telefonu: 44 733-92-53,

  Inspektor Ochrony Danych: pokój nr 15, nr telefonu: 44 733-92-53, adres e-mail: iod@zdium-piotrkow.pl,
 • pozyskane  dane osobowe będą przetwarzane w celu w jakim został złożony zawierający te dane wniosek i będą udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • po zakończeniu przetwarzania danych w pierwotnym celu dane będą przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i archiwizacji w czasie określonym w obowiązujących przepisach, 
 • posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniaczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub jest dobrowolny,
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

artykuł nr 2

1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu

Załączniki:
Wniosek 467 KB
Wniosek - wersja edytowalna 51 KB
Karta informacyjna 290 KB
artykuł nr 3

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Załączniki:
Wniosek - wersja edytowalna 64 KB
Wniosek 601 KB
Karta informacyjna 281 KB
artykuł nr 4

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia obcego

Załączniki:
Wniosek 407 KB
Wniosek - wersja edytowalna 57 KB
Karta informacyjna 243 KB
artykuł nr 5

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki:
Wniosek - wersja edytowalna 65 KB
Wniosek 312 KB