artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/12/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: modernizacja 3 miejskich placów zabaw zlokalizowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Słowackiego 43, ul. Przemysłowej 35A, ul. Sulejowskiej 39.

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/11/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: remont Al. Gen. W. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim - Odcinek III : od ul. Concordii do ul. Kostromskiej / strona południowa/

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/10/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: modernizacja 3 miejskich placów zabaw zlokalizowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Słowackiego 43, ul. Przemysłowej 35A, ul. Sulejowskiej 39.

artykuł nr 4

Nr Sprawy:ZP.3310/9/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: budowa fragmentu ul. Diamentowej w Piotrkowie Trybunalskim /działki nr  ewid.: 101/2, 145/4 - ul. Twardosławicka obręb 25/ - ETAP I

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/8/2017

Przetarg nieograniczony: naprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego