artykuł nr 1

17. Wniosek o wydanie identyfikatora postojowego specjalnego