artykuł nr 1

Aktualizacje Planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 2023 roku

1) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  01 marca 2023 r. nr 2023/BZP 00034191/02/P

2) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2023 nr 2023/BZP 00034191/03/P

3) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  14 kwietnia 2023 nr 2023/BZP 00034191/04/P

4) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  20 kwietnia 2023 nr 2023/BZP 00034191/05/P

5Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  28 kwietnia 2023 nr 2023/BZP 00034191/06/P

6Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  29 czerwca 2023 nr 2023/BZP 00034191/07/P

7) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  17 lipca 2023 nr 2023/BZP 00034191/08/P

8) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  28 lipca 2023 nr 2023/BZP 00034191/09/P

9) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  21 sierpnia 2023 nr 2023/BZP 00034191/10/P

10) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  12 października 2023 nr 2023/BZP 00034191/11/P

11) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  24 listopada 2023 nr 2023/BZP 00034191/12/P

12) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  06 grudnia 2023 nr 2023/BZP 00034191/13/P

13) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  28 grudnia 2023 nr 2023/BZP 00034191/14/P

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024