artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Marlena Kowalska - nadzór techniczny
    tel. 44 732 03 24
    e-mail: m.kowalska@zdium-piotrkow.pl