artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Miasta z 15 lipca 2020 r.

artykuł nr 2

XXVI Sesja Rady Miasta z 26 sierpnia 2020 r.

artykuł nr 3

XXVII Sesja Rady Miasta z 30 września 2020 r.

Dostępne kategorie:
I kwartał
III kwartał
IV kwartał