artykuł nr 1

XL Sesja Rady Miasta z 28 czerwca 2017 r.

artykuł nr 2

XXXIX Sesja Rady Miasta z 31 maja 2017 r.