artykuł nr 1

Główny Księgowy

Główny Księgowy pokój nr 13

artykuł nr 2

Dział Księgowości i Kadr

Dział Księgowości i Kadr pokoje nr 12, 14, 18, 20

artykuł nr 3

Dział Utrzymania Obiektów Drogowych i...

Dział Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu pokoje nr 105, 106, 108, 110

artykuł nr 4

Dział Utrzymania Zieleni i Porządku

Dział Utrzymania Zieleni i Porządku pokoje nr 4, 5, 6

artykuł nr 5

Dział Komunikacji

Dział Komunikacji pokój nr 114