artykuł nr 1

2. Główny Specjalista (Ogrodnik Miasta) w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- GŁÓWNY SPECJALISTA  (Ogrodnik Miasta) w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

artykuł nr 2

1. Główny Specjalista (Ogrodnik Miasta) w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- GŁÓWNY SPECJALISTA  (Ogrodnik Miasta) w Dziale Utrzymania Zieleni i Porządku
Dostępne kategorie:
IV kwartał