artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/15/2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego utwardzenia terenu parkingu polegającego na wymianie nawierzchni bitumicznej i żwirowej na betonowe płyty ażurowe przy ul. B.Prusa w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Nr Sprawy:ZP.3310/14/2016

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: wywóz odpadów komunalnych odbieranych z siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/13/2016

Przetarg nieograniczony na wykonywanie : robót budowlanych związanych z budową parkingu, chodnika oraz utwardzeniem fragmentu działki budowlanej przy ul. Kobyłeckiego w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

artykuł nr 4

Nr Sprawy:ZP.3310/12/2016

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: wywóz nieczystości stałych

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/11/2016

Przetarg nieograniczony na:sprzedaż, dastawa,montaż i uruchomienie trzech używanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2013 r. elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z oprogramowaniem sterującym, na które wykonawca udzieli zamawiającemu nieograniczonego czasowo prawa użytkowania (licencji), współpracującym z oprogramowaniem będącym w posiadaniu zamawiającego, oraz instalacja wraz z konfiguracją oprogramowania sterującego tablicami w siedzibie zamawiającego  

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze