artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.30.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWY JEZDNI UL. J. SŁOWACKIEGO OD UL. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ DO PL. T. KOŚCIUSZKI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6be46e2b-166e-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 2

Nr Sprawy: DOP.3300.29.2023

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC ŻELAZNEJ-DMOWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-949b0cd0-1653-11ee-9aa3-96d3b4440790

artykuł nr 3

Nr Sprawy: DOP.3300.28.2023

WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM I NAPRAWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f7ba88f-0b4e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

artykuł nr 4

Nr Sprawy: DOP.3300.27.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W DRODZE POWIATOWEJ NR 1540E - UL. ŻELAZNEJ (ODCINEK OD UL. DMOWSKIEGO DO UL. HAERINGA) W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c737d88d-f0a1-11ed-9355-06954b8c6cb9

artykuł nr 5

Nr Sprawy: DOP.3300.26.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ NR 162278E - UL. PRÓCHNIKA (ODCINEK OD UL. NARUTOWICZA DO UL. PIASTOWSKIEJ) W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4cba07f-eefd-11ed-9355-06954b8c6cb9

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze