artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.16.2023

BUDOWA PARKINGU NA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH W UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b87cddf-cd37-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

artykuł nr 2

Nr Sprawy: DOP.3300.15.2023

PRZEBUDOWA ULICY PSZCZELEJ W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25e944d3-c895-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

artykuł nr 3

Nr Sprawy: DOP.3300.14.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ "ROZBUDOWY ODC. DROGI WEWN. 1KDW (ŁĄCZNIK UL. KOSTROMSKA Z UL. E. PLATER) W PIOTRKOWIE TRYB. POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE JEZDNI, BUDOWIE MIEJSC POSTOJOWYCH I CHODNIKA

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e4d92cb-bf0f-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

artykuł nr 4

Nr Sprawy: DOP.3300.13.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY NAWIERZCHNI AL. ARMII KRAJOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OD RONDA SOLIDARNOŚCI DO UL. WOJSKA POLSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d619e916-b82b-11ed-9236-36fed59ea7dd

artykuł nr 5

Nr Sprawy: DOP.3300.12.2023

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY NAWIERZCHNI UL. WIERZEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f566ba4-b833-11ed-9236-36fed59ea7dd

Dostępne kategorie:
I półrocze