artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3330.3.2022

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim".

artykuł nr 2

Nr Sprawy: DOP.3330.2.2022

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na: "WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO".

artykuł nr 3

Nr Sprawy: DOP.3330.1.2022

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim".