artykuł nr 1

Aktualizacje Planu postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 2022 roku

1) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 stycznia 2022 r. numer 2022/BZP 00020812/02/P

2) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2022 nr 2022/BZP 00020812/03/P

3) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2022 nr 2022/BZP 00020812/04/P

4) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2022 nr 2022/BZP 00020812/05/P

5) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2022 nr 2022/BZP 00020812/06/P

6) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2022 nr 2022/BZP 00020812/07/P

7) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2022 nr 2022/BZP 00020812/08/P

8) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2022 nr 2022/BZP 00020812/09/P

9) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2022 nr 2022/BZP 00020812/10/P

10) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2022 nr 2022/BZP 00020812/11/P

11) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2022 nr 2022/BZP 00020812/12/P

12) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2022 nr 2022/BZP 00020812/13/P

13) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2022 nr 2022/BZP 00020812/14/P

14) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2022 nr 2022/BZP 00020812/15/P

15) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2022 nr 2022/BZP 00020812/16/P

16) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2022 nr 2022/BZP 00020812/17/P

17) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2022 nr 2022/BZP 00020812/18/P

18) Aktualizacja Planu postępowań zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2022 nr 2022/BZP 00020812/19/P

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w 2022 roku

Dostępne kategorie:
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024