artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.66.2022

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/02fc7afb-391c-4538-8f9f-a2c94180ff48

artykuł nr 2

Nr Sprawy: DOP.3300.65.2022

WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA BIEŻĄCYM UTRZYMANIU I KONSERWACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ORAZ ZNAKÓW AKTYWNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYB. OBJĘTYCH WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47239845-7acb-45c6-a883-745141077bc1

artykuł nr 3

Nr Sprawy: DOP.3300.64.2022

KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a69283f-461e-421c-b6fe-87492b705040

artykuł nr 4

Nr Sprawy: DOP.3300.63.2022

WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIA PARKÓW, STAWÓW PARKOWYCH I FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0272c817-5d5b-454f-885f-265798f5bfb3

artykuł nr 5

Nr Sprawy: DOP.3300.62.2022

WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY WYMIANIE NAWIERZCHNI WYBRANYCH DRÓG W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e41c53a0-3f42-4941-9b9f-6e168b1fe00f

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze