artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/10/2021

SUKCESYWNA DOSTAWA PALIWA TJ. BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 I OLEJU NAPĘDOWEGO DO SAMOCHODÓW I NARZĘDZI ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89a9564d-17fd-43d5-887a-b13467ddcfef

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/9/2021

BUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d0d0f16-3d69-403e-add8-94a1e729310c

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/8/2021

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – BUDOWA PLACU ZABAW NA PLACU LITEWSKIM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/130911a3-e3a1-4842-8587-d7c67458022b

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/7/2021

BUDOWA ULIC OSIEDLOWYCH NA OSIEDLU PIASKOWA W PIOTRKOWIE TRYB. W RAMACH ZADANIA PN.: „BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W REJONIE ULICY PIASKOWEJ”

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb7b31e3-6a94-44d8-b78f-96bd66fb1029

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/6/2021

Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Łódzkiej do zamku Jaksów-Bykowskich.

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1455541b-b025-4a94-b643-dd07c9f06cb8

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze