artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/4/2021

Wykonywanie usługi: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na zlecenie.

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eef80e5a-f037-4c85-9b87-58301e695a1b

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/3/2021

Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Łódzkiej do zamku Jaksów-Bykowskich.

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee33474b-2941-4621-9c7d-ed75a3a3e3c8

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/2/2021

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Szczekanica Central Park - II etap modernizacji placu zabaw przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bdc596a-e1df-4272-92cc-9e6f95419fcd

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/1/2021

Wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu „AKCJI ZIMA” na drogach zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4acec11d-c11b-448e-a30a-b6c51c2365d2

Dostępne kategorie:
I półrocze