artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZzWR.3310/2/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim".

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZzWR.3310/1/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie usługi: utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego".