artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/28/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowy ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Henryka Sienkiewicza "

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/27/2019

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: polegające na modernizacji miejskiego placu zabaw zlokalizowanego na terenie  Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Topolowej oraz naprawa urządzenia na placu zabaw przy ul. Jeziornej.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/26/2019

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: polegające na modernizacji miejskiego placu zabaw zlokalizowanego na terenie  Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Topolowej.

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/25/2019

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: polegające na wykonaniu urządzeń ruchu drogowego tzw. aktywnego przejścia dla pieszych przez al. Mikołaja Kopernika (skrzyżowanie z ul. Adama Próchnika - strona wschodnia) w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/24/2019

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi:  świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrębie krajowym i zagranicznym (dot. terenu krajów Unii Euporopejskiej) w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim.