artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/30/2018

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/29/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/28/2018

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: utrzymania parków, stawów parkowych i fontann miejskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/27/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/26/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.