artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZzWR.3310/5/2017

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZzWR.3310/4/2017

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZzWR.3310/3/2017

 

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZzWR.3310/2/2017

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie usługi utrzymania zieleni wysokiej na terenie Miasta PiotrkowaTrybunalskiego"

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZzWR.3310/1/2017

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w  PiotrkowaieTrybunalskim"