artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/23/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/22/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: utrzymania parków, stawów parkowych i fontann miejskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/21/2017

Przetarg nieograniczony: wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 4

Nr Sprawy:ZP.3310/20/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: naprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/19/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.