artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZzWR.3310/5/2016

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie usługi: konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

 

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZzWR.3310/4/2016

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie usługi: odwodnienie i konserwacja rowów przydrożnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 3

Nr sprawy: ZzWR.3310/3/2016

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie usługi nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

 

artykuł nr 4

Nr sprawy: ZzWR.3310/2/2016

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w związku ze zrealizowaniem zamówienia podstawowego na: "wykonywanie usługi utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 5

Nr sprawy: ZzWR.3310/1/2016

Wykonanie zamówienia uzupełniającego w zwiazku z realizacją zamówienia podstawowego dotyczącego "Wykonania bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim".