artykuł nr 1

Nr Sprawy:ZP.3310/34/2016

Przetarg nieograniczony na: wykonanie i konserwację oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Nr Sprawy:ZP.3310/33/2016

Przetarg nieograniczony na: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Nr Sprawy :ZP.3310/32/2016

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: utrzymania parków, stawów parkowych i fontann miejskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

artykuł nr 4

Nr Sprawy:ZP.3310/31/2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi: utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 5

Nr Sprawy:ZP.3310/30/2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pod nazwą : przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach programu Bezpieczne Miasto

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze