artykuł nr 1

Uchwały

Załączniki:
Uchwała Nr XV/223/03 - Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji" i przyjęcia jej statutu 197 KB
Uchwała Nr XIX/295/04 ws. zmiany uchwały Nr XV/223/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji" i przyjęcia jej statutu 199 KB
Uchwała Nr XXIV/444/12 w/s zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadania statutu Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta MB
Uchwała Nr XXI/308/16 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta MB
Uchwała Nr XXXV/437/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 263 KB
Uchwała Nr III/32/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 135 KB
Uchwała Nr XXVI/364/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta 147 KB