artykuł nr 1

11. Odwołanie od zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej