artykuł nr 1

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego