artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.2.2023

WYKONYWANIE USŁUGI: UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b6ee5f8-8ff2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Dostępne kategorie:
I półrocze