artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.62.2022

WYKONYWANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PEŁNIENIU FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY WYMIANIE NAWIERZCHNI WYBRANYCH DRÓG W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e41c53a0-3f42-4941-9b9f-6e168b1fe00f

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze