artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.60.2022

BIEŻĄCA NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2a12af7-4b3a-40fe-83d1-b34c937e13bc

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze