artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.55.2022

ZAKUP I DOSTAWA PIĘCIU FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH ELEKTRYCZNYCH KLASY MAXI

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e48da19e-ef97-4ddc-b68a-4e35ead7f38c

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze