artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/4/2021

Wykonywanie usługi: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na zlecenie.

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eef80e5a-f037-4c85-9b87-58301e695a1b

Dostępne kategorie:
I półrocze