artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/1/2021

Wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu „AKCJI ZIMA” na drogach zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4acec11d-c11b-448e-a30a-b6c51c2365d2

Dostępne kategorie:
I półrocze