artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/29/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze