artykuł nr 1

XXIV Sesja Rady Miasta z 29 czerwca 2016 r.

artykuł nr 2

XXI Sesja Rady Miasta z 22 kwietnia 2016 r.