artykuł nr 1

Bilans

Załączniki:
Załączniki do bilansu MB
Bilans - 2018 431 KB
artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat

Załączniki:
Rachunek zysków i strat -2018 350 KB
artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki