artykuł nr 1

XLIX Sesja Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 r.

artykuł nr 2

XLVIII Sesja Rady Miasta z 29 listopada 2017 r.