artykuł nr 1

Obwieszczenie WA.RUZ.421.154.2019.JSM z 24 maja 2019

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Załączniki:
WA.RUZ.421.154.2019.JSM MB
artykuł nr 2

Obwieszczenie WOOŚ.420.41.2018.MGr.21 z 30 maja 2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Załączniki:
WOOŚ.420.41.2018.MGr.21 800 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie WOOŚ.420.41.2018.MGr.22 z 30 maja 2019

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Załączniki:
WOOŚ.420.41.2018.MGr.22 752 KB
Dostępne kategorie:
II kwartał
III kwartał