artykuł nr 1

1.Podinspektor w Dziale Księgowości i Kadr

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor w Dziale Księgowości i Kadr.

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 20 KB
artykuł nr 2

2. Referent w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 85 KB
Dostępne kategorie:
IV kwartał