artykuł nr 1

1. Inspektor w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

 Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- INSPEKTOR  w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał