artykuł nr 1

3. Inspektor w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- INSPEKTOR  w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

artykuł nr 2

2. Księgowy w Dziale Księgowości i Kadr

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- KSIĘGOWY w Dziale Ksiegowości i Kadr

artykuł nr 3

1. Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- GŁÓWNY SPECJALISTA  w Dziale Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał