artykuł nr 1

Nr Sprawy: DOP.3300.41.2022

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - WYKONANIE URZĄDZEŃ RUCHU DROGOWEGO TZW. AKTYWNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH:1.PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ AL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. MIECZYSŁAWA KOBYŁECKIEGO.2.PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ AL. 3 MAJA (NA WYSOKOŚCI NIERUCHOMOŚCI AL. 3 MAJA 7).

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cd334505-79cc-40c7-8e41-6612896abcc1

 

artykuł nr 2

Nr Sprawy: DOP.3300.40.2022

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 162424E - UL. WOJSKA POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD UL. KOSTROMSKIEJ DO AL. ARMII KRAJOWEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, ZJAZDÓW, CHODNIKÓW, SKRZYŻOWANIA UL. KOSTROMSKIEJ Z UL. WOJSKA POLSKIEGO ORAZ BUDOWIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78a608a0-94de-4113-a721-41c39d63b955

artykuł nr 3

Nr Sprawy: DOP.3300.39.2022

NAPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6447cb00-5f8e-48aa-96f9-0a197e22457c

artykuł nr 4

Nr Sprawy: DOP.3300.38.2022

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ W DRODZE GMINNEJ NR 162140E - UL. M. KOBYŁECKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26d331ca-bf92-4483-9a65-79f3c33b32b1

artykuł nr 5

Nr Sprawy: DOP.3300.37.2022

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 162283E - UL. PRZELOTOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, ZJAZDÓW I BUDOWIE CHODNIKA”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7ec02030-a4fe-4a18-8ce0-419ca20f8890

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze