artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/32/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/31/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/30/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/29/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/28/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: odwodnienie i konserwacja rowów przydrożnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze