artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/12/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu urządzeń ruchu drogowego tzw. aktywnych przejść dla pieszych w Piotrkowie Trybunalskim w następujących lokalizacjach:

1. ul. Marii Curie-Skłodowskiej( skrzyżowanie z ulicą Leonarda - strona południowa),

2. ul. Dmowskiego (przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2),

3. ul. Łódzka ( skrzyżowanie z ul. Gęsią - strona północna).

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/11/2020

Przetarg nieograniczony na usługi polegające na naprawie sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/10/2020

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: polegający na budowie zatok parkingowych w ulicy Daniłowskiego DG nr 162055E w Piotrkowie Trybunalskim - strona zachodnia i wschodnia.

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/9/2020

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: polegające na przebudowie ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Henryka Sienkiewicza.

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/8/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na: "modernizacji miejskiego placu zabaw zlokalizowanego na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wyzwolenia".

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze