artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/7/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: przebudowa ulicy Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ulicy Czesława Niemena do ulicy Kostromskiej.

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/6/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: budowa ulicy Tadeusza Nalepy wraz z drogami dojazdowymi - etap II.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/5/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem i naprawą obiektów inżynierskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/4/2020

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/3/2020

Przetarg nieograniczony na: wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji placu zabaw i boisk zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzecznej 3.

Dostępne kategorie:
I półrocze