artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/50/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: naprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/49/2019

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: bieżącej konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - objętych wynagrodzeniem ryczałtowym.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/48/2019

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/47/2019

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi: utrzymanie zieleni wysokiej oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/46/2019

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: utrzymania parków, stawów parkowych i fontann miejskich na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze