artykuł nr 1

Nr Sprawy: ZP.3310/15/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: przebudowa ul. Witolda Doroszewskiego wraz z budową zatok postojowych w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Nr Sprawy: ZP.3310/14/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: przebudowa ul. Kostromskiej - DP nr 1553E w Piotrkowie Trybunalskim odcinek od ul. Wojska Polskiego do Modrzewskiego.

artykuł nr 3

Nr Sprawy: ZP.3310/13/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: naprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 4

Nr Sprawy: ZP.3310/12/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: remont nawierzchni chodnika i zjazdów oraz budowa zatoki postojowej na ul. Hutniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 5

Nr Sprawy: ZP.3310/11/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: remont nawierzchni chodnika na ul. Iwaszkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze